Chirurgia

W naszym gabinecie dysponujemy aparatem rentgenowskim z radiowizjografem. Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej. W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi. Obraz cyfrowy, który uzyskuje się przy zastosowaniu radiowizjografii, pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%. Radiowizjografia jest bardzo ważnym elementem wyposażenia gabinetu lekarza stomatologa, gwarantującym szybkie i skuteczne leczenie.

Do szczegółowego rozpoznania i prawidłowej diagnozy wykorzystuje się nowoczesną aparaturę RTG o znacznie zredukowanej dawce promieniowania (radiowizjografia) oraz sprzęt elektroniczny (np. kamerę wewnątrzustną). Etapy leczenia śledzi się na ekranie komputera za pomocą kamery wewnątrzustnej o wysokiej rozdzielczości, radiowizjografii umożliwiającej przetwarzanie w komputerze uzyskanego obrazu na wiele sposobów (zmniejszanie, powiększanie, kontrast, pomiary długości).

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego programu do wykonywania zdjęć zębowych techniką radiografii cyfrowej można przeprowadzić bardzo szczegółową analizę badanego obiektu m.in. dzięki możliwości otrzymania obrazu kolorowego, co ułatwia wykrywanie nieprawidłowości, wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze komputera - poprzez powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek itp., uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich oraz zmniejszyć dawki promieniowania wielokrotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających kilkakrotnego wykonywania badania radiologicznego np. endodoncji czy implantologii, a także gromadzić dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.